Lig Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1 :  Bu talimat  ligler yönetmeliğinde belirlenmiş olan spor kulüpleri, lig faaliyetlerinin sezonla ilgili işleyiş ve usullerini belirlemektir,

Kapsam
Madde 2: Bu talimat 2013-2014 sezonunda Çocuk Oyunları Ve Spor  Kulüpleri Federasyonuna  bağlı olarak gerçekleştirilecek mahalli , bölge, grup ,yarıfinal ve Türkiye şampiyonalarına katılacak spor kulüplerini kapsar.

Dayanak
Madde  3  : Bu talimat Ulusal Lig Kurulunca hazırlanan ve Federasyon Yönetim Kurulu ile onaylanarak 18.06.2011 tarihli yayınlanan oyun ligleri yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır,

Tanımlar
Madde  4  :  Bu talimatta geçen tanımlar;
Federasyon: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu,
Başkan: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu başkanını,
Genel Sekreter: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu genel sekreterini,
Ulusal Lig Kurulu: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Fed. faaliyetlerini yürütmekle ilgili  kurulu,   
İl lig Kurulu: İllerde ve ilçelerde federasyon faaliyetlerini yürütmekle ilgili kurulu,
Tertip Komitesi :  Bölge, grup, yarıfinal ve Türkiye Şampiyonalarında organizasyonu yürütmek üzere oluşturulun komiteyi
Spor kulübü: Tescili Yapılmış Çocuk, Oyun ve Gençlik ve Spor Kulübünü,
Oyuncu Çocuk: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri ne  üye oyuncu çocuğu,
Kategori: Oyuncu Çocukların yaş gruplarına yer alacakları   kategoriyi,
Temsilci :  Federasyonca atanmış il temsilcisini,
Federasyon Anneliği: Oyun, Spor geçmişi olan, Üniversite mezunu, il ya da ilçenin saygın kişiliği ile tanınan 40 yaşının üzerinden gün almış anneyi,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM-ESAS HÜKÜMLER

ULUSAL LİG KURULU

Madde 5  :
1. Ulusa Lig kurulu  Bölge,grup,Yarıfinal ve Türkiye Şampiyonaların programını yapar ve sonuçlandırılması sağlar.Bu organizasyonu yürütmek üzere müsabaka mahallinde tertip komitesini teşkil eder,
2. Bu müsabakalarda dereceye giren takım ve oyuncu çocuklara verilecek ödülleri belirler ve verilmesini sağlar,
3. 2013-2014 sezonunda yapılacak olan  faaliyetler  ,  katılacak takım sayıları, müsabakaların yer ve tarihleri federasyonca açıklanacaktır.
4. 2013-2014  sezonu 01 Ekim 2013 tarihinde başlar 30 Haziran 2014 de sona erer,

İl Lig Kurulu

Madde 6 :
1. Lig yönetmeliği ve bu talimat doğrultusunda il ve ilçelerde mahalli ligleri düzenler.
2. Liglere katılım çocuk oyun gençlik ve spor kulüplerinin bilgilendirilmesini sağlar ve katılım koşullarını açıklar,
3. Mahalli liglerin yapılabilmesi için il ve ilçelerde en az 10 oyun spor kulübünün katılımını sağlar,
4. Müsabakaların tarih, yer ve saatlerini belirler, ilan eder, lig fikstürünü kurasını hazırlar,
5. Müsabakaların yapılacağı solanlara ilişkin her türlü sağlık, emniyet tedbirleri için gerekli işlemleri yapar,
6. Spor kulüplerinden lige katılım için yönetmelikte belirlenmiş olan koşullarda olmak kaydıyla taahhütnameleri alır dosyalar,
7. Lig kurulu Federasyonca açıklanacak yurtiçi şampiyonaları dikkate alarak ligleri sezon başından itibaren başlatması gereklidir,
8. Katılan takım sayısı lig için gerekli sayının üstünde ise statüyü belirleyip müsabakaları başlatacaktır,
9. İl hakem komitesini oluşturmamış olan iller il temsilcisinin sorumluluğunda olmak kaydıyla hakem atamalarından da sorumlu olacaktır,
10. Maçlara; federasyon temsilcisi ile gözlemci atamasını yönetmelikte belirtilen usullere göre yapılacaktır,
11. İl hakem kurulu lig kurulunun yaptığı haftalık maç programına göre müsabakalara 1 başhakem,1 yardımcı hakem,2 çizgi hakemi,1 yazı ve 1skor hakemi atamasını yapar,
12. Takımların salona geliş ve gidişteki ulaşımla ilgili işlemlerin düzenli gitmesi için tedbirleri alacaktır.

LİG STATÜSÜ

Madde 7 : Çocuk oyunları liglerinin uygulanışı
1. Lig usulü ve tek devreli oynanacaktır,
2. Eleme usulü ancak yurtiçi şampiyonalarında gerektiğinde uygulanacaktır,

OYUNLARIMIZ

Madde 8 :
1. Mendil Kapmaca Oyunu : ÇOSKF oyun kuralları çerçevesinde ,
2. T-Sek- Sek Oyunu  :   ÇOSKF oyun kuralları çerçevesinde,
3. Yakan Top : ÇOSKF oyun kuralları çerçevesinde, (bu sezon yeni olarak uygulanacak ve yıldızlar kategorisinde düzenlenecek,detaylar duyurulacaktır)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM –KATEGORİLER

Madde 9 : Kategoriler ile yaş düzenlemeleri
 1. Minikler : 2005-2006-2007 doğumlu kız ve erkek oyuncu çocuklar,
 2. Küçükler : 2003-2004 doğumlu kız ve erkek oyuncu çocuklar,
 3. Yıldızlar  : 2000-2001-2002  doğumlu kız oyuncular , – 2000-2001-2002  doğumlu erkek oyuncular,
4. Gençler   : 1997-1998-1999 doğumlu erkek oyuncular, – 1997-1998-1999  doğumlu kız oyuncular,

Madde 10   : Terfiler ve Kontenjanlar
1. 2005  doğumlu minikler kategorisinden küçükler kategorisin terfi yapılabilir ancak terfi ettirilen oyuncu çocuklar minikler kategorisinde müsabakalara giremezler,
2. 2000  doğumlu yıldızlar kategorisinden gençler kategorisine terfi yapılabilir ancak terfi ettirilen oyuncu çocuklar yıldızlar kategorisinde müsabakalarda yer alamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-OYUN GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ

Madde 11: Kulüplerin liglere katılım koşulları
1. Kulüpler lig yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak kaydıyla il temsilciliğine katılım başvurusu yapabilirler,
2. Kulüpler lige katılım için yönetim kurulunca karar altına alınmış olması ve EK:1 belgesini tamamlayarak il temsilciliğine teslimi zorunludur,
3. Kulüpler liglere katılım için takımlarında en az 15 oyuncu çocuk bulundurmaları gereklidir,
4. Kulüpler kadrosunda yer verecekleri oyuncularına kimlik kartlarını il temsilciliği ile koordineli olmak üzere Federasyonun resmi internet sitesi üzerinde yapacaklardır, herhangi bir aksaklık olmaması açısından dikkatlice bilgileri doldurmaları ve Federasyon onayından sonra il temsilciliğince kartların kulüplere teslimi yapılacaktır.
5. Kulüplerin oyuncu çocuklarının giyeceği kıyafetler; kulüp renkleri önceden verilmek kaydıyla Federasyonca karşılanacaktır,
6. Müsabaka mahalline ulaşımda Federasyonca çözümlenecek ancak olabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurarak kulüpler buna göre tedbir almak zorundadır,
7. Kulüpler lig kurulu seçimleri için mutlak yönetimce onaylanmış bir temsilcisinin ismini il temsilciliğine vermek zorundadır,
8. Kulüpler müsabakalara çıkarken kadrolarına ait isim listesi için EK: 2 belgesini çıkaracaklardır.
9. Kulüpler takımların başın da bir idareci ve Oyun Liderlik Belgesi olan sorumlu ile sahaya çıkacaktır, idareci oyun lideri görevini yapamaz, takıma maç anında müdahale edemez.

TAKIMLAR

Madde  12 : Takımların oluşumu  (Minikler ve küçükler)
1. Takım 10 asıl 3 yedek olmak üzere toplamda 13 oyuncu çocuktan oluşur.
2. Takımlar kızlar ve erkeklerden karma oluşturulur.
3. 6 Kız ya 7 erkek ya da 7 kız 6 erkek oyuncu çocuktan oluşur.
4. T-Sek Sek oyununda her müsabakada yeni oyuncu oynayacaktır (T-Sek Sek yarışan       oyuncu bir daha yarışamaz)
5. Mendil kapmaca için oyun kurallarında belirtilen şekli geçerlidir.
6.  Formalar  ÇOSKF logolu ve 1 den 13 e kadar sıralı ön ve arkada numaralı  olacaktır. Ayrıca    şortlarda sol ön tarafta olmak kaydıyla forma ile aynı numarayı taşıyacaktır.
Madde 13 : Puanlama;
1. T-Seksek ile Mendil Kapmaca Oyununun puanlar toplamı Haftalık yarışma puanını oluşturur.
2. T-Seksek müsabakasını ilk bitiren oyuncu seksek setini kazanmış olur. Müsabakayı kazanan takım 1 puan alır. Kaybeden takım ise puan alamaz.
3. Mendil Kapmaca 3 set üzerinden oynanır. Mendil Kapmaca yarışması 3-0, 2-1, 1-0, 1- 1, 0-0 şeklinde sonuçlanabilir. Bir takım kaç set kazanmış ise o kadar puan alır.
4. T-Seksek ve Mendil Kapmaca puanları toplamı takımın haftalık lig puanı olarak fikstüre yazılarak yarışmaların sonunda ilan edilir.

 Madde  14 :  Oyuncu Çocuklara verilecek müsabaka oyuncu kimlik kartları

1. Takımlar oyuncu çocukların veli izin belgesini alacak ve dosyalarında tutacaklardır, EK:3  Belgesi
2. Takımlar kadrolarında yer verecekleri her oyuncu için doktordan   onaylı  sağlık raporu veya velisinden muvaffakatname ve spor yapmasında sağlık açısından bir engel yoktur ve sorumluluk velisine aittir formunu imzalı bir şekilde almak zorundadırlar,
 3. Maçlara çıkacak oyuncuların oyucu kartı, oyun lideri ve takım yöneticilerinin  kimlik kartı ile çıkma zorunluluğu  olduğundan bu  işlemi  il veya ilçe temsilcisi ile koordineli olmak kaydıyla ÇOSKF resmi internet sitesi üzerinde yapılacaktır. Bilgilerin  tam, eksiksiz girilmesi durumunda Federasyonca veya yetkilendirilen temsilcisi tarafından onaylanacak ve takımlara teslimi yapılacaktır.
4. Çocuk Oyunları Ve Spor Kulüpleri Federasyonu Resmi İnternet Sitesi: www.coskf.org.tr ‘dir.

BEŞİNCİ BÖLÜM –DİĞER HÜKÜMLER

Madde 15: Uygulanacak Ücret
1.Ulusal lig kurulunca ve İl lig kurulunca görevlendirilen personele ödenecek görev ücretleri ÇOSKF tarafından belirlenmiş cetvel esas alınıp ve hazırlanan bordro ya göre yine federasyon tarafından karşılanır. Hazırlanan bordrolar Genel Sekreterliğin onayına sunularak yapılacaktır.
2. MHK ve İHK tarafından görevlendirilen federasyon temsilcisi, gözlemci ve hakemlerin görev ücretleri ÇOSKF tarafından belirlenmiş cetvel esas alınıp ve hazırlanan bordro ya göre yine federasyon tarafından karşılanır. Hazırlanan bordrolar Genel Sekreterliğin onayına sunularak yapılacaktır.

Talimatta yer almayan hususlar

Madde 16: Talimatta yer alamayan hususlar hakkında karar Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile uygulanır.
Ek Madde 17: EK: 1-EK: 2 -EK: 3- EK: 4 Belgesi zorunluluğu olduğu için eklenmiştir. Belgeler internet sitesinden indirilecektir.
Ek Madde 18: Spor kulübü olmayan takımlar, Okulları adına kurum amirinin izniyle müsabakalara katılabilirler.

YÜRÜRLÜK
Madde 18: Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan bu talimat 01.10.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME