Duyurular

Olağan Genel Kurul Duyurusu

ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Yönetim kurulumuz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurullarına uygun olarak toplanarak yapmış olduğu toplantıda, derneğimizin olağan genel kurul toplantısı Covid-19 salgını nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm genel kurullar ertelendiğinden yeni talimatname gereği mart ayında yapılmasına izin verilmiş olup dernek merkezinde 01/03/2021 tarihinde saat 14:00’ te aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılmasına çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın15/03/2021 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündem maddeleri görüşülerek Olağan Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ;

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Başkanı ve Heyetinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  3. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunması
  4. Raporların ayrı ayrı ibrası
  5. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması
  6. Fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
  7. Dernek tüzüğünde yazan derneğin amaçları, çalışma biçimlerinde maddenin tüm bentlerinin tek tek okunarak uygulama yetkisi ile borçlanma yetkisi, yolluk ve harcırah miktarını belirleme yetkisi, taşınır taşınmaz mal alım ve satım yetkisi ve bu işler için görevlendirilecek kişinin belirlenmesi, kurulları kurma, oluşturma yetkisi yönetim kuruluna verilmesi
  8. Yönetim kurulu asil yedek, denetim kurulu asil yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

 

 

 

NOT: Delegelerinizi bildirmeniz önemle rica olunur.